( Artikel erschienen im Trierischer Volksfreund am 22. 8. 14)

08.30.2014

Welpen ze verkaafen

 

12.21.2013

:)

 

 

 

De Körmeister Christoph Ludwig huet d’Indi en Samsten ugekört!

De Körbericht gett eragestallt wann mir en hunn!

 

 92 94 91

huet meng Schnecki geschafft!

An elo kenne mer gläich op d’Körung goen!

Hei nach epuer Fotoen:

 

          

    

    

 

 Nemmen nach 100 m an mir sinn ukomm…

Et war esou waarm an esou wäit, mais mir hunn et gepackt!!!

 

 

  

  

an dono kenn een et RELAX genéissen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächste Seite »